Click on picture for personal highlights    Trang:  1  2  3    [Trang Kế]
       
LM Vincent Hà Viễn Lự
Canada
   LM Giuse Đinh Châu Trân,  (1932 - 2022)   LM Joseph Nguyễn Văn Luật, VN   LM Dominic Phạm Văn Bảo, Canada    
       
Thầy Uông Trung Mẫn
USA
  Thầy Lê Quốc Tấn
USA
  Thầy Đặng Đăng Giai
USA
  Thầy Phạm Đ́nh Lân
USA
  Thầy Phạm Ngọc Tùng
USA
       
Thầy Lương V. Cương
1944 -2022
  Thầy Bùi Kim Môn
USA
  Thầy Chu Ngọc Tŕ
USA
  Thầy Hà Thúc Như Mỹ
USA
  Thầy Hà Thúc Như Quí USA
       
Cô Nguyễn Thị Nghĩa Australia   Cô Lê Thị Thông
Australia
  Thầy La Minh
VN
  Cô Nguyễn Kim Nguyên, USA   Thầy Nguyễn Trung
USA
       
Thầy Trần Thiện Đạt
USA
  Thầy Chu Ngọc Thủy
France
  Thầy Đỗ Hoàng Ư
USA
  Thầy Nguyễn Văn Khấn (Hoài Lệ Tử),
VN
  Thầy Đỗ Hữu Nghiêm
USA
       
Thầy Nguyễn Trí Hồng
USA
  Thầy Nguyễn Văn Lanh, VN   Thầy Phạm Ngọc Anh
USA
  Thầy Quyên Di
USA
   
       
Thầy Lê Văn Phổ
1920 -1995
  Thầy Lâm Vị Thủy
1937 - 2002
  Thầy Vũ Thế Khang
1935 - 2010
  Thầy Nguyễn Toàn Kim, 1925 - 2015   Thầy Phạm Đ́nh Tuân
1937 - 2016
       
Thầy Nguyễn Địch Choát, 1929 - 2019   Thầy Lê Tú Vinh
1933 - 2020
  Thầy Nguyễn Tâm
1949 - 2020
  Thầy Nguyễn Văn Ty
1929 - 2016
  Thầy Trần Văn Trí
1929 - 2016
       
Thầy Trần Đ́nh Thành
1939 - 2020
               
       
LM Joseph Nguyễn Kim Long, USA   LM Joseph Đinh Hiền Tiến, VN   LM Joseph Đinh Văn Nghi, Thai Lan   LM Peter Trần Văn Khánh, VN   LM Giuse Ngô Sĩ Đ́nh, VN
       
LM Giuse Nguyễn Tất Trung, VN   LM Phanxico Xavie
Đào Trung Hiệu, VN
  Viện Phụ Gioan-Bosco Trần Văn Thành, VN   LM Joseph Đặng Chí San, VN   LM Joseph Ngô Văn Thích, USA
       
LM Joseph Vũ Quang Cảnh, Canada   LM Peter Trần Công Hùng, Canada   LM Peter Vũ Tiến Đạt
1952 - 2020
  LM Vincent Nguyễn Tiến Hải, 1945-1994    
       

Đào V. Tiến 2007, USA

  Trần Hùng Kawa, France   Nguyễn Thị Hiếu, VN   Đặng Đức Dũng, USA   Đặng Mai Hương, USA

 

Nguyển Thị Thập, USA

Đinh Trung Chính, USA  

Anh-Đào, USA

Nguyễn Đức Hạnh, VN

Vơ Thị Kim Hoa, USA
       
Phạm Quang, USA   Nguyễn Văn Minh, USA   Mai Thị Hoa, VN
 
  Đặng Thị Ngọc, VN   Lệ Thanh, USA

 

Bùi Thị Quư, USA

Đỗ Thị Nhân, VN  

Thy Nam, France

Kiều Đức Lư, VN

Đỗ Phương Dung, USA
       
Triệu V. Duy, USA   Nguyễn Thị Kim Thanh, VN  

Nguyễn Văn Tác, VN

  Lương Kim Ánh, VN   Tống Thành Đức 
1953 - 2021

 

Vũ Trọng Tín,
1950 - 2021

Vũ Ngọc Bội, USA  

Nguyển Văn Bộ, USA

Vũ Phong
1953 - 2021

Nguyễn Văn Chương, USA

 

Nguyễn Chấn Hải, USA

Nguyễn Thy Hậu, USA  

Phạm Thy Thơ, USA

Lư Phượng Hoàng,USA

Hoàng Chính, Canada

 

Trần Thị Nghĩa, USA

Đỗ James (Đỗ Toàn) USA  

NguyễnTâm, VN

Nam Phương, VN Thuận & Tâm, VN

 
Nguyễn Văn Sâm, USA Nguyễn Văn Thu & Dung, Australia   Nguyễn Năng Rung,
Australia
Bùi Thị Tuyết, Australia Nguyễn Công, VN
 
Nguyễn Ngọc Quyến, Japan Nguyễn Thái Sơn, Úc   Trần Thị Thảo, USA Phùng Văn Ninh, USA Nguyễn Mạnh Hùng, USA
       
Đặng Thị Tuyết, VN   Tống Bích Loan, VN   Nguyễn Quư Trọng
1948 - 2021
  Mai Văn Hậu, USA   Kiều Hữu Chiến, USA
       
Lê Thị Thành
1946 - 2022
  Nguyễn Nam Hương, USA   Nguyễn Thị Hữu, USA   Đỗ Thị Thanh Nga, VN   Nguyễn Thị Sượi, USA
       
Nguyễn Minh Tuynh, USA   Nguyễn Phượng, USA   Huỳnh Kim Tuyết, USA   Nguyễn Công B́nh, USA   Trương Kiến Quốc, USA
       
Nguyễn Thị Ngọc Liên, USA   Nguyễn Ngọc Châu Pḥng, USA   Phan Dy Nhă, USA   Nguyễn Khánh Hoài, USA   Nguyễn Văn Tiếp, USA
       
Lư Cẩm Ḥa, USA   Nguyễn Quư Măo, USA   Lê Văn Chớ
1949 - 2016
  Nguyễn Thế Nhân, VN   Đinh Nhật Tuấn, VN
       
Nguyễn Quốc Việt,
1951 - 2018
  Nguyễn H. Phương, VN   Cao Hải Hà, USA   Phạm Thị Ḥa, USA   Nguyễn Kim Hải, USA
       
Vũ Mạnh Hùng, USA   Vơ Phương, USA   Lê Trang, USA   Đỗ Thành Hưng, VN   Nguyễn Ngọc Hùng, VN
 
     Trang:  1  2  3    [Trang Kế]   
 
    
 
 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Google Search:

 

CHÂN PHƯỚC LIÊM Vị Thánh Tổ Của Trường Chúng ta
Nhắn Tin
T́m Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà Lê Thị Nghiêm
Bà Kiều Thị Miên
Bà Nguyễn Hồ Yến
Ông Nguyễn Hữu Mai
Ông Nguyễn Vân Thành
Cụ Ông Nguyễn Văn Thăng
 
Chúc Mừng Hạnh Phúc
Chú rể Dương Minh Nguyễn
Cô dâu Grace Trang Đỗ


Chúc Mừng Sinh Nhật
Thầy Uông Trung Mẫn, Thầy Chu Ngọc Thủy, Cha Vũ Quang Cảnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Ḥa, Hà Duy Hiệu, Nguyễn Công, Jean Claude Février (Thi Nam), Nguyễn Thi Nam, Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Lan (Phong), Trịnh Thị Lan, Nguyễn Văn Chương, ̣Đặng Lệ Ngọc, Lê Thị Nhạn, Mai Văn Hậu, Nguyễn Văn Thuật, Trần Thanh Long, Ngô Thị Bông, Trương Vĩnh Sang, Vũ Đ́nh Dương, Nguyễn Thị Tường Vân,  Nguyễn Công Danh, Tô Thị Thu,

và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation