CPL Nguyễn Ngọc Châu Pḥng, h́nh chụp thi tú tài 1
Trong pḥng lái của chiếc MD-11
Với viên phi công phó và cơ khí viên phi hành
Chụp tại nhà trước khi đi làm
Con gái út trở về sau một chyến bay
 
 
 
Châu Pḥng, con gái út và cô con gái trưởng
Châu Pḥng & Nữ Nghệ Sĩ ưu tú PHÙNG HÁ (năm nay khoảng 95 tuổi)
H́nh treo trên tuờng BẠCH TUYẾT và PHÙNG HÁ
Nữ Nghệ Sĩ THANH NGA