CPL Nguyễn Qu Mo
Nguỹn Qúy Mão , sinh ngày 14-7-1951, nin học: 1962-1968,
ngh̀ nghịp: Kinh doanh, địa chỉ: 36/16 Nguỹn Du - P.7 - Gò V́p,
ĐT:  08.8955811  -  08.5880752  -   0908369927,
Email: quimaoz@gmail.com