Nguyễn Minh Tuynh... thời mới ra lnh ở tuổi đi mươi
 
Nguyễn Minh Tuynh (11-11-52)
384 Summit Avenue,
Jersey City, NJ  07306
Home: (201) 562-5174