Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Luật
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ Linh mục Giu-se Nguyễn Văn Luật, O.P.
Sinh ngày 10 tháng 7 năm 1945, tại Văn Mặc, Hải Dương.
Gia nhập Đệ tử viện Đa Minh (Vũng Tàu) ngày 27 tháng 8 năm 1957.
Vào Tập viện Đa Minh (Vũng Tàu) ngày 15 tháng 8 năm 1964.
Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện Đa Minh (Vũng Tàu) ngày 16 tháng 8 năm 1965.
Tuyên khấn trọng (vĩnh viễn) tại Tu viện Đa Minh (Thủ Đức) ngày 16 tháng 8 năm 1968.
Nhận tác vụ Phó tế tại Vương Cung Thánh Đường Sài G̣n ngày 29 tháng 4 năm 1971.
Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông (Phú Nhuận) ngày 08 tháng 8 năm 1972.
Dạy Triết học và Quốc văn tại Trung học Chân Phước Liêm, G̣ Vấp, từ 1972 đến 1975.
Giám học trường Chân Phước Liêm từ 1973 đến 1975.
Giúp Họ Đạo Ḥa B́nh và làm Cha Sở từ 1976 đến nay (2013).
 
 
 
 
H́nh kỷ niệm 50 năm CPL
Năm 2012 Kỷ Niệm 40 Năm Linh Mục cha Luật