Trương Kiến Quốc
 
Trương Kiến Quốc & Lin
Bi thơ ph luật
Gửi chị Thập tấm hnh thằng Quốc
Thảnh thơi lm ng lo qui điền
Mới vừa một ch tiểu đồng
M nay tc đ chẳng trng thấy g
Cn chăng đ một thời thơ trẻ
Tuổi hoa nin rợp bng cy xanh
Ma hoa phượng vĩ lung linh
Sn trường lộng gi mối tnh ngy thơ
Ngoi trng lng chợt ngẩn ngơ
Bao nhiu năm ấy by gi về đu?

(Trương Kiến Quốc)

Trương Kiến Quốc
790 Emerald Ct.
Norcross, GA 30093