Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Hải Ngoại Tháng 2 ngày 3 năm 2007
Trang:   1   2   3   4   5 
Phong, Trang, Chương, Hậu, Hoà, Nhă, Liên, Hương, Hoàng, Thanh, Thành, Tiếp,
Đào, Thập, Tiến, Tuyết, Xuân, Phương, ThầyMẫn, Hoài, Vân, Ngài
Tuyết, Ḥa, Vân, Trang, Phong, Chương, Tiếp, Tiến, Thanh, Thành, Thập, Liên, Hậu, Hoàng,
Đào, Xuân, Hương, Hoài, Nhă, ThầyMẫn, Phương
Tuyết, Ḥa, Vân, Trang, Phong, Chương, ThầyMẫn, Tiến, Thanh, Thành, Thập, Phương, Liên, Hậu, Hoàng, Đào, Hương, Hoài, Nhă
Cám ơn tấm banner của chị Vân. (Tiến, Phong, Nhă, ThầyMẫn, Chương, Hoài, Tiếp, Trang, Phương)
Tiến, Phong, Nhă, ThầyMẫn, Trí, Chương, Hoài, Tiếp, Trang, Phương
Hoàng, Ḥa, Hương, Thành, Đào, Tuyết, Thập, Thanh, Liên, Hậu, Vân, VânDung
Hoàng, Ḥa, Hương, Thành, Đào, Ngài, Tuyết, Thanh, Thập, Liên, Hậu, Vân, VDung
Tuyết, Ḥa, Vân, Trang, Phong, Chương, Tiếp, Tiến, Thanh, Thành
Tiến, Thanh, Thành, Thập, Liên, Hậu, Hoàng, Đào, Xuân, Hương, Hoài, Nhă, ThầyMẫn

TRONG PH̉NG HỌP
Phương Tiến, Thanh, Tiến, Liên, Thập, Hoài, Đào, Chương, Xuân, Hoàng, Hoà, Hương
Phóng viên Nguyễn Thanh chụp h́nh đăng báo. Hai b́nh hoa trên đây là do Anh Đào cắm.
Tiến, Phong, Thanh, Tiếp, Thập, Liên, Đào, Hoài, Chương, Xuân, Hoà, Hương Thành
CPL Nguyễn Thị Thập đang được kư giả Nguyễn Thanh của nhật báo Người Việt
phỏng vấn về ngày Đại Hội CHSCPL ngày 3 tháng 2 năm 2007.

Xem báo Người Việt - Đăng vào ngày 7 tháng 2 năm 2007    (bấm vào đây)
 
Anh Tiến đang nói về ngày thành lập hội
Thập, LệThanh, PV Thanh(đang phỏng vấn chị Tuyết từ Úc Châu)Nhă, Tuyết, Phong
Thanh,PVThanh(phỏng vấn chị Liên mới từ VN) Nhă, Tuyết, Phong, Liên
phóng viên nhà báo .. phóng viên nhà ta ..Nguyễn Trí
Phương, Hùng, Tiếp, ThầyMẫn, Liên, Xuân, Thanh, Hoài
Khai mạc buổi họp
Thập, Đào, Hậu, Phong, Tiến, Thanh, Hùng, Phương, Tiếp, Liên, Trang, Xuân, Tuyết, Chương, Hoài, Thành, Hương, Ḥa
Phần tự giới thiệu của anh Tiến
Hoàng, Ḥa, Hương, Thành
Phương, Phong, Tiếp, Chương, Đào, Hoàng, Ḥa
Tiến, Tiếp, Thanh, Đào, Liên, Hoài, Xuân, Thập
không cùng cấp lớp ....
... nhưng vẫn chuyện tṛ .. rôm rả ..
Ngọc Liên đang xem lại những tấm h́nh ngày xưa thân ái
Phương, Phong, Tiếp, Liên
anh Nhă à .. gươm lạc giữa rừng hoa ..
Ngũ long công chúa :Ḥa, Hương, Thành, Tuyết, Ngài
Hoàng, Đào, Vân, Ḥa, Hương, Tuyết
tài tử Hồng Kông .. Đào Tiến
nụ cười 40 năm gặp lại .. Thành & Thanh
cặp uyên ương Phan Q Hậu & Ngài
Trước lúc chia tay: Trang và phu nhân, Liên, ThầyMẫn, Bội, Phương và bà xă, Thảo, Phong
 
Trang:   1   2   3   4   5