Hoàng Chính

Sinh ngày 14 tháng 05 , 1954 tại Hải Pḥng
Tốt nghiệp Y khoa Sài G̣n 1979
Định cư tại Canada từ 1983
Hội viên Văn Bút VNHN trung tâm Canada

http://hoangchinh.net (the official site)
 
Tác phẩm:
- Nửa Đêm Nghe Mẹ Thở Dài (thơ, Làng Văn, 1991)
- Mùa Thu Cuối Cùng (tập truyện, Làng Văn, 1994)
- Lời Tỏ T́nh Đă Cũ (tập truyện, Văn Mai, 2000)
- T́nh Khúc (truyện dài, Làng Văn, 2002)
- Mấy Sông Cũng Lội (truyện dài, Văn Mai, 2002)
- Viết Cho Mẹ ở Quê Nhà (tập truyện, Làng Văn, 2003)

Các bạn hăy vào thăm trang nhà của nhà văn Hoàng Chính:
http://www.saigonline.com/vnnp/interview/hoangchinh.htm
http://www.saigonline.com/quansach/Van/Dec02/tinhkhuc.htm
http://www.chanphuocliem.com/HoangChinh/default.asp

Liên lạc nhà văn Hoàng Chính
qua Email: chinh2@hotmail.com