Linh Mục Joseph Đinh Châu Trân
VÀI HÀNG VỀ LINH MỤC
GIUSE-ĐINH CHÂU TRÂN O.P
(Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Chân Phước Liêm)
Sinh (15/5/1932) tại: Thức Hóa-Nam Định
1944-1951 Tu Học tại: Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức, tỉnh: Thái B́nh
1951-1954 Học Triết Học tại: Giáo Hoàng Học Viện Nam Định
1954-1959 Học Thần Học tại: Giáo Hoàng Học Viện HongKong
(06/10/1959) Khấn Ḍng Đa Minh tại: Tu Viện Mân Côi, G̣ Vấp
1960-1969 Đại học Toán Học và Tâm lư Giáo Dục tại: Manila và Hoa Kỳ
(21/4/ 1963) Thụ Phong Linh Mục tại: Manila Philippines
1970-1975 Hiệu Trưởng trường trung học Chân Phước Liêm G̣ vấp
1977-1983 Tu Viện Trưởng Tu Viện Đa Minh, G̣ Vấp, Tp.HCM
1983-1999 Cha sở Giáo Xứ An Nhơn, G̣ Vấp, Tp.HCM
1990-1999 Giám Tỉnh, Tỉnh Ḍng Đa Minh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo VN
1992-2013 Giám Đốc Học Viện Liên Ḍng PhaoLô Nguyễn Văn B́nh
1995-2005 Chủ Tịch Liên Hội Tu Sĩ Giáo Phận TP. HCM
2000-2009 Tu Viện Trưởng Tu Viện Mai Khôi. 44 Tú Xương, Quận 3, Tp.HCM
2003-2007 Đại diện Giám Mục đặc trách Tu Sĩ TP. HCM
2000-2013 Mục Vụ Quốc Tế không thường kỳ tại: Thánh Đường Đức Bà Cả Roma
Nhân ngày lễ kính thánh bổn mạng Giuse 19 tháng 3, 2007
 
 
 
Nhân ngày họp mặt Bạn CPL - VN 22/02/04
 
 
 
Chuyến viếng thăm đầu tiên của Cha đến Hoa Kỳ - Tháng 9, 1989
Chấn Hải, Trần đ́nh Thư, Lệ Thanh, ChaTrân, Thy Hậu, Thập,
Mẹ và Ba của Thập
Trần Đ́nh Thư, cha Trân, Phong, cô Kim Nguyên, Ninh Kiến B́nh
Chấn Hải, Lệ Thanh, Bộ, Cô Kim Nguyên, cha Trân
Cha Đinh Châu Trân