Linh mục Giuse Nguyễn Tất Trung
Linh mục Giuse Nguyễn Tất Trung O.P.
Giáo sư học viện Mân Côi G̣ Vấp
(CPL 12B khóa 1975)