CPL Lê Văn Chớ
Lê Văn Chớ, sinh ngày 23-8-1950, niên học: 1961-1967, nghề nghiệp: Kế toán,
địa chỉ: 39/2 Quang Trung - P.10 - Q.G̣ Vấp, ĐT: 0903622479 & 08.7195745
Việt (khóa 2), Cho, Trọng, Phương (khóa 1)