CPL Vũ Ngọc Bội
Đứng: Phượng Hong, Thảo, Thy Nam, Bội
Ngồi: Chương, Lệ Thanh, Thập, Thy Hậu
Trang, Bội, Nhn, Nh, Ho, Thủy, Bạch Tuyết
Thầy Tng, Sm, Sượi, Hậu, Nhạn, C N. Don, Thầy Tấn, Dũng, Thập, Đo,
Phng, Lin, Bnh, Thầy Mẫn
Đo, Phượng Bnh, Trọng, Hoi, Phượng, Nhn, Hậu, Tuyết, Nhạn, Lin, Chiến, Dũng,
Sm, T.Tng, Thủy, Bội, M.Linh, Tỵ, H, Ha, Thi Vn, Thuận, Tun, Danh, Tng, Thanh
anh Vũ Ngọc Bội người thiết kế v sản xuất tất cả những qu lưu niệm xinh xắn
 cho cc bạn - Đại Hội Thế Giới CHSCPL - Thứ Bẩy 07/19/08
Đại Hội Thế Giới CHSCPL - Chủ Nhật 07/20/08
Vũ Ngọc Bội
400 Hervey Avenue
Upland, CA  91786
Home: (909) 931-0842