CPL Nguyễn Hữu Phương
Nguyễn Hữu Phương, sinh ngày 4-2-1949, niên học: 1962-1963,
nghề nghiệp: Giáo viên, địa chỉ: 221/21 Nguyễn Thái Sơn - P.& - Q.G̣ Vấp,
ĐT: 08.8957648, Email: huuphuong7752@yahoo.com.vn
Việt (khóa 2), Cho, Trọng, Phương (khóa 1)