Chan Phuoc Liem High School
Other Links
Xem Phim Online Miễn Phí
   
Software Download

Adobe Reader 7.0

VPSKeys 4.3
Click on the icon to download
 News
Weather
Sports
Horoscope
Lottery
Stocks
World Clocks
Choose a
Search Engine 

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Được tin phu nhân của Cố Giám Thị Đào Công Hữu, cũng là Cựu GV Nữ công Gia Chánh cô Maria Phạm Thị Nghĩa,  sinh năm 1933, đã từ trần lúc 0:45AM ngày 24 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 11 tháng 11 năm Canh Tý) tại Việt Nam.
Hưởng Trung thọ 88 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đìnhThầy Cô Hữu Nghĩa và  tang quyến, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria Phạm Thị Nghĩa, sớm về chốn nghỉ ngơi trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Nhận được tin CPL Giuse Nguyễn Thanh Bình,  sinh ngày 16/1/1955 (lớp đệ Tứ NK 1969-1970) đã từ trần lúc 5:20AM ngày 18 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 5 tháng 11 năm Canh Tý) tại Houston, TX, USA.
Hưởng thọ 65 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng chi Nhứt Lang và  gia quyến, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Nguyễn Thanh Bình, sớm về nhà Cha trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

  Nhận được tin vị Linh Mục thân thương của chúng ta, cũng là em họ của CPL Nguyễn Anh Đào,  CPL Đan sĩ Linh Mục Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt, sanh ngày 11-8-1952, đã từ trần lúc 10:45AM ngày 15 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 1 tháng 11 năm Canh Tý) tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu
Thiên Phước, Aptos, California, USA.
Hưởng thọ 68 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia quyến của Cha Đạt, và Anh Đào, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Linh Mục Maria Phêrô Vũ Tiến Đạt, sớm được hưởng ân phúc Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nhận được tin nhạc phụ của  CPL Vũ Nguyễn Đới Lãng là Cụ Cố Antôn Nguyễn Duy Thư, sinh ngày 10/1/1930 cũng là hiền phụ của LM Anthony Nguyễn Duy Tường và LM Anthony Nguyễn Duy Tân, đã từ trần vào lúc 11:38 đêm Chúa Nhật ngày 13 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Canh Tý) tại San Jose, CA, USA
Hưởng thượng thọ 90 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đình anh chị Đới Lãng và hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn cụ Cố Antôn Nguyễn Duy Thư, sớm hưởng phước đời đời trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

  VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC


Nhận được tin bạn của chúng ta, cũng là hiền thê cùa CPL Trần Văn Chữ, chị dâu của CPL Trần Thị Thành và CPL Trần Thị Thảo, là CPL Teresa Nguyễn Thị Sa, sanh ngày 20-7-1947 tại Hà Đông, đã từ trần lúc 2:30PM ngày 10 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý) tại Houston, Texas, USA.
Hưởng thọ 73 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng anh Chữ, các chị Thành, Thảo và gia quyến, xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn Chị Teresa Nguyễn Thị Sa, sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nhận được tin thân phụ của  CPL Phan Thủy Ngọc và CPL Phan Ngọc Hà, là cụ Ông Benedicto Phan Văn Tươi, sinh năm 1927, đã từ trần ngày 4 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý) tại Gò Vấp, VN
Hưởng thượng thọ 94 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đình các chị Thủy Ngọc, Ngọc Hà và hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn cụ Ông Benedicto Phan Văn Tươi, sớm hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nhận được tin nhạc phụ của  CPL Nguyễn Đức Thành, là cụ Ông Vincente Quách Đại Hà, sinh ngày 25-12-1921, đã từ trần ngày 1 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Canh Tý) tại Fairfax, VA, USA.
Hưởng thượng thọ 99 tuổi.

Toàn thể Cựu HS Chân Phước Liêm chân thành phân ưu cùng gia đình anh chị Thành, Vân và hiệp dâng lời cầu nguyện cho Linh Hồn cụ Ông Vincente Quách Đại Hà, sớm hưởng nhan thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Thành Kính Phân Ưu
CHS Chân Phước Liêm

E-BÁO Chân Phước Liêm

 

Họp Bạn Thế Giới Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Lễ Kim Khánh 50 Năm Cha Vincent Hà Viễn Lự
Đại Hội "Khung Trời Kỷ Niệm"
USA - Tháng 5 ngày 10-11-12 năm 2019
 

Buổi Tao Ngộ

Thứ Sáu 05/10/19

Lễ Kim Khánh  Dạ Tiệc
Thứ Bẩy 05/11/19  05/11/19
Lễ Tạ Ơn/Tiệc Chia Tay
Chúa Nhật 05/12/19

 
"Chân Phước Liêm Kỷ Niệm Kim Khánh Linh Mục"
- Little Saigon TV  - LSTV Youtube Link

 
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm t́m về "Khung Trời Kỷ Niệm"
- Lâm Hoài Thạch - Nhật báo Người Việt

 
Đại Hội Chân Phước Liêm Toàn Cầu năm 2019
- Thanh Phong - Viễn Đông Daily News
Vở Kịch ngắn "Xưng Tội"Diễn viên: Cựu Học Sinh CPL & thân hữu
Cựu học sinh Chân Phước Liêm đại hội toàn cầuNhật báo Người Việt
Một góc nh́n của buổi Đại Hội CPL 2016CPL Bùi Thị Quư
Tường tŕnh ngày Đại Hội CPL 2016CPL Lương Thị Thúy

Đại Hội Thế Giới CHSCPL
“Nối Ṿng Tay Thân Ái & 10 Năm chanphuocliem.com”
USA - Tháng 8 ngày 1-2-3 năm 2014
 

 Cựu học sinh Chân Phước Liêm ‘nối ṿng thân ái’Nhật báo Người Việt
 Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm nối ṿng tay thân áiViễn Đông
 Tản Mạn Về Đại Hội 2014
CPL Lương Thị Thúy

Trại Hè Thân Hữu 2013
USA -Tháng 7 ngày 28 năm 2013

 

Trùng Dương Tao Ngộ 2013
USA - Tháng 7 ngày 5-6-7-8 năm 2013
 

 

Đại Hội Thế Giới CHSCPL "Về Nguồn"
USA - Tháng 7 ngày 13-14-15 năm 2012
 

Đại Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
USA - Tháng 7 ngày 1-2-3 năm 2011
  
Đại Hội Toàn Cầu Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
USA - Tháng 10 ngày 9-10-11 năm 2009
  
Đại Hội Toàn Cầu Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
USA - Tháng 7 ngày 18-19-20 năm 2008
  
Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
USA - Hải Ngoại Tháng 4 ngày 15 năm 2007   
Đại Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm 
Hải Ngoại Tháng 2 ngày 3 năm 2007 - USA
H́nh Ảnh và Lưu Bút về trường xưa...  
Chân Phước Liêm Mùa Hè 1973
 
Click on Picture or Letter for enlargement  
           
   Hội Ái Hữu Chân Phước Liêm    
 
 
You are visitor number
to this web site

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Search:

 

Nhắn Tin
T́m Bạn
 
 Thành Kính Phân Ưu
Cụ Bà Phạm Thị Nghĩa
Ông Nguyễn Thanh Bình
Linh mục Vũ Tiến Đạt
Cụ Cố Nguyễn Duy Thư
Bà Nguyễn Thị Sa
Cụ ông Phan Văn Tươi
Cụ Ông Quách Đại Hà
Ông Nguyễn Huy Triệu
Ông Nguyễn Đức Nhàn
Thầy Nguyễn Tâm
Cụ Ông Trần Văn Nghi
 
Chúc Mừng
Chú rể Nguyễn Lập Tân Triều
Cô dâu Vòng Lê Nhật Kim
Trăm Năm Hạnh Phúc
Sinh Nhật

Vũ Duy Thiện, Đỗ Bích Thủy, Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Phương Oanh, Nguyễn Văn Bách, Trần Thị Uông, Nguyễn Thị Kiểm, Nguyễn Vĩnh Khôi, Nguyễn Quang Vinh, Phùng Văn Ninh, Bùi Văn Hoà, Nguyễn Thị Măo, Nguyễn Ngọc Quyến, Đinh Nhật Tuấn, Trần Thị Nghĩa, Dương Thị Phương Lan, Vũ Thị Oanh, Lăng Thị Xuân , Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thập
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
 

 
Trang Phim Sưu Tầm:
Kiếm Hiệp Kim Dung
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation