Các bạn Cựu HS Chân Phước Liêm thăm viếng Mẹ của Thầy Uông Trung Mẫn
Từ trái qua phải: Chị Hiếu, Anh Nhân, Chị Hùynh Kim Tuyết ( Minnesota )
Ṿng Hoa Hội Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm USA & VN " Kính Viếng "
 
Chị Tuyết đang thay mặt các bạn ngỏ lời phân ưu với Đại diện tang gia
Nhóm bạn Cựu HSCPL đă đến thăm Thầy Mẫn, chia buồn với Thầy,
sau đó thầy tṛ ôn lại chuyện xưa cũ, ngày 4 tháng 11, 2007