Thầy Đặng Đăng Giai & Thnh Lễ Giỗ c gio Anne Trần Thị Hồi
VN - Thng 10 ngy 12, 2008
Trước: Quốc Việt, Quang Van, cha chnh xứ Thanh, thầy Giai, Hiếu v Ngọc Vn
   Sau: Văn H, Thế Nhn, Trọng Tn, Minh Lan, Sơn, v Qu Mo
 
Thầy Giai đang pht biểu cảm tưởng
đứng: Trọng Tn, Minh Lan, Thế Nhn, Ngọc Vn v Qu Mo
ngồi: Sơ Hương, Ngọc H (đang n) Thanh Nga v thầy Đăng Giai (CPL)
 ...anh Mo đua "tc" với Thầy hả?
Đứng: Mo, Hiếu Vn , Ngồi: Thanh Nga, Thầy Giai, Qu Trọng v Hữu Phương
Trọng Tn, Nhn, cha Thinh (học tr c gio Hồi), cha Thanh v Mo
Đức Phn, Qu Mo, Trọng Tn, Ngọc Vn v thầy Đăng Giai... anh Mo ơi, ai "bạc" hơn?