Ngày họp mặt với cô Kim Nguyên
Tại Phở Bolsa & Quán 9 Sandwishes,
California, U.S.A. 12/31/08
Thập, cô Kim Nguyên ...
... hai cô bạn cũ Hồng Nhung, Kim Trang ...
... vẫn c̣n dáng ... hoa khôi .. ngày nào...
... ghé 9 Sandwiches thăm CPL ...
... nhưng thiếu anh Hoài ...
chỉ c̣n .. Hồng Nhung, Xuân, Thập & Kim Trang ...
... Trang ơi, đă cao c̣n đi giầy cao...
... trước giờ chia tay ...
... chụp h́nh kỷ niệm ...
Kim Trang & Cô Kim Nguyên...