Buổi tiệc trà thân mật nhân dịp CPL Vũ Duy Thiện (Florida),
CPL Phạm Tuân & CPL Đặng Thái Vân (Philadelphia)
viếng thăm Nam California,
U.S.A. 11/18/07
Bộ, Đào Thiện, Hoa, Thập, Vũ, Hậu, Thảo
Thiện, Tiếp, ..., Đào, Thập, Hậu, Bội, Hải, Phong, Hương
Hoa, Thảo, Đào, Thập, Hậu, Bội, Tuân, Hải, Thái Vân, Hương, Ḥa
Bộ, Tiếp, ... Đào, Thập, Hậu
Hoàng Hải & Nhă