Sinh Nhật Phan Dy Nh
Dalat Bistro Restaurant 09/26/07 - California USA
Huy, Tammy, Nh, Tiếp, Thập, Anh Đo
Tứ "quới" họp đột xuất... chc mừng sinh nhật
ThyNam: "Anh Nh , c 3 tuổi thi hả?"
Anh Tiếp: "Khng, mới 33 h!"
Anh Nh ơi, thổi 1 cy thi, cn chừa cho Anh Đo v anh Tiếp nữa!
(Thng 7 Thập khng c mặt, nn chc mừng sinh nhật Anh Đo v anh Tiếp lun)
Happy Birthday Cc Bạn