Thăm viếng mẹ chồng Phạm Thị Ho
California - Thng 9 ngy 11 năm 2009
Chấn Hải, Dy Nh, Thanh Thủy, chị Ha, Nng H, Thập, Đặng Tường Vn
Chị Ha, Tường Vn, Nng H, Thập, Nh, Chấn Hải
Nh, Bộ, Huyền, Thập, chị Ha, anh Cường
Tr & Hậu ngồi đọc kinh cầu nguyện cho
Cụ b Theresa H Thị Huyền,   sinh năm 1925 vừa tạ thế lc 6:30AM tại Orange County, ngy thứ tư, 9 thng 9 năm 2009 nhằm ngy 21 thng bảy năm Kỷ Sửu, hưởng thọ 85 tuổi.