Bạn học cùng cấp lớp hội ngộ
California, ngày 21 tháng 8 năm 2014
Chính, Minh, Kim Hoa, Anh Đào hội ngộ bạn cùng cấp lớp...
...Đặng Cơ Bản đến từ Pennsylvania
Vợ chồng Bản & Huyền, Chính, Anh Đào, Minh, Kim Hoa
hát cho nhau nghe...
 trong gian pḥng khách ấm cúng...
...tư gia của Trung Chính
 với ngón đàn thánh thót của Chính, Minh cất tiếng quyến luyến...
"bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi... ngày mai ta đă... đă xa nhau rồi..."
Kim Hoa thiết tha...
"giờ này c̣n gần nhau, gần thắm thiết... ngày mai ta không c̣n thấy nhau..."