Buổi họp mặt thân mật với Nguyễn Văn Bộ
Nam California, U.S.A. 07/30/08
Bộ chiêu đăi tại văn pḥng Long Beach...
Nhă, Phong, Tuyết, Đào, Nhạn, Hoà, Tỹ, Hà, Thập, Oanh, Tân, Nhân, Chấn Hải, Bộ & Huyền
Bộ, Hà, Thập, Oanh, Tân, Dũng
Gia chủ Bộ
vài lời phi lộ...
các cô...
... có vẻ bề thế đấy chứ...
Thập, Tuyết, Hà, Tỵ, Hoà, Nhạn, Huyền, Đào, Oanh
các chàng... Bộ, Chấn Hải, Nhă, Nhân, Dũng, Phong, Tân...
các bạn ăn trái cây đi nhé...
Nguyễn Văn Bộ
1915 South Street, Long Beach, CA 90805
Home (562) 531-8484 - Office (562) 422-9277
Văn pḥng thuế vụ của CPL Nguyễn Văn Bộ