Buổi họp hội ngộ với Thầy c L Quốc Tấn v Ngọc Dzon
Santa Ana - Thứ Hai ngy 26 thng 7 năm 2010
anh Tăng Ho, c Don, thầy Tấn, Hng v Phong
hội nghị bn trn... Thầy Tấn, anh Điệp, Bội...
... Huyền, Bội, anh Hoi, anh Ha...
Woah! vui qu...
Phong, anh Sơn, Nng Thu H, Lan...
Tuyn bố l do gặp mặt...
... anh Điệp, Nng H, c Dzon, Thầy Tấn...
... Nguyễn Hng, Bội, Quốc Tuấn, Phong, Lan, Huyền...
Chc mừng sinh nhật Anh Đo...
Nguyễn Minh giới thiệu "du" Duyn Anh
... Đo, Sơn, D. Anh, Minh....
Thầy Tấn mở đầu chương trnh văn nghệ...  với nhạc sĩ Đinh Trung Chnh...
... Phong, Điệp, h, c Don & Thầy....
... Thập, Phương Oanh, Bội, Tuấn...
... Nguyễn Hng, Huyền, Bội, Phong, Lan v anh Dy Nh...
Thầy v bi "Mười thương" với Nguyễn Minh & Đinh Trung Chnh...
Chăm ch thưởng thức... Thập, Lệ Thanh, N. Hng, D. Anh, Sơn, Lan, Bộ...