Một ngày dạo biển và đi khắp phố Bolsa với Chấn Hải
Nam California, U.S.A. 07/16/08
Hà, Thập, Thuận, Nhạn lang thang cầu Huntington Beach
Khu Phước Lộc Thọ... Hà, Nhạn, Thập, Thuận
Chấn Hải, Thập, Nhạn, Hà...  tại khu Phước Lộc Thọ
... Nhạn, Hà ... trên lầu Phước Lộc Thọ ...
Thập, Tỵ, Hà, Lệ Thanh, Nhạn, Chấn Hải, Thuận ... ghé văn pḥng của Lệ Thanh
Trời buồn ... các chàng phi công và Châu Pḥng đến chờ định đưa các bạn VN đi tham quan ...