Hop Ban tai tu gia cua Thap - Nam California USA - 07/10/04
Dung: Phuong Hoang, Thao, Thy Nam, Boi
Ngoi: Chuong, Le Thanh, Thap, Thy Hau
Thy Hau, Thao, Thap, Phuong Hoang, Thy Nam, Boi
Thập đọc l thư của Đo V. Tiến gửi đến cc bạn CPL
(bấm vo đy --->)
Dung: Dinh Trung Chinh, Chuong, Thy Hau, Boi, Thap, Thao, Phuong Hoang, Pham Quang
Ngoi: Bo, Le Thanh, Co Nguyen, Thy Nam
Dung: Pham Quang, Dinh Trung Chinh, Anh Dao, Thap, Thy Nam, Thao
Ngoi: Bo, Le Thanh, Co Nguyen
Dinh Trung Chinh, Thao, Thy Hau, Thy Tho, Thap, Bo, Anh Dao,
Thy Nam, Jean Claude, Pham Quang
Dung: Dinh Trung Chinh, Chuong, Thy Hau, Boi, Thap, Thao, Phuong Hoang, Pham Quang
Ngoi: Bo, Le Thanh, Co Nguyen, Thy Nam
Thap, Thy Tho, Thy Nam, Bo
Dung: Pham Quang, Dinh Trung Chinh, Anh Dao, Thap, Thy Nam, Thao
Ngoi: Bo, Le Thanh, Co Nguyen
Dinh Trung Chinh, Thao, Thy Hau, Thy Tho, Thap, Bo, Anh Dao,
Thy Nam, Jean Claude, Pham Quang
Thy Nam, Tuong Van, Thap
Thy Nam, Tuong Van
Jean Claude, Thy Nam, Huong - San Jose
Thy Nam va Huong