Thầy cô Đỗ Hoàng Ư ghé thăm Cali
Ngày 4 tháng 7 năm 2014
TQuốc, ĐQAThái, Lan, Phong, Thư, Liên, Nhinh, Thập, Thầy Ư, ThyHậu..
ĐQAThái, Nhinh, Thập, Hậu, Phong, Thầy Ư...
... thêm Phong & Lan ...
Thầy Cô Đỗ Hoàng Ư và  Quư Linh ...
các bạn có thấy Thầy Ư có cặp lông mày đặc biệt không?
.. chiếc bánh chào mừng buổi họp mặt ...
với Thầy cô Ư & Linh ...
.. ăn uống...
... chuyện tṛ ...
cũng chừng 40 năm ...
... mới gặp ...
Đỗ Hoàng Ư & Nhinh ...
Thập & Quư Linh ...