Họp bạn CPL ngày 24 tháng 5 năm 2009
Orange County
Ngày 23 Hậu bay từ Kansas sang thăm bạn bè: Hậu, Ninh, Lư Thập
Bốn cô cùng cấp lớp, mà hơn 38 năm chưa gặp mặt ...
Nh́n kỹ mới nhận ra nhau:   Ninh, Hậu, Thập, Lư... với cuộc hội ngộ chớp nhoáng...