Buổi họp mặt thân mật với anh Nguyễn Thế Nhân
Tháng 5 ngày 23, 2007
Tư gia Nguyễn Thị Thập, Santa Ana, California, USA
Các bạn tới đúng giờ:  Dũng, Nhân, Hậu, Thập, A Đào, Vân, Nhă và nhiếp ảnh gia Tiếp
Hậu, Thập, A Đào, Vân, Nhă, Tiếp
.. lần đầu tiên Anh Vũ (phu quân của Thập) . . cùng tham dự ..
.. thưởng cho anh 1 miếng : .. "bánh gị dầy"  (2 gị, 1 dầy)..
không quản xa xôi  ... vợ chồng  Huyền & Bộ ..
.. và chị Sâm cùng con gái Bích Phương ..
.. cùng anh Bội cũng đến tham dự .. Sâm, Bội, Nhân, Dũng ..
.. Bội, Dũng, Phượng, Nhân ..
Anh Dũng và Thế Nhân .. lần đầu tiên họp mặt với các bạn Nam Cali ..
với chiếc bánh .. thân t́nh ..
anh Thế Nhân .. ".. khai .. đao !..!.."  (Bao Công)
Hậu, Sâm, Vân, Bội, Thanh, Dũng, Nhân, Thập, Phượng, Tiếp, Huyền, Nhă, Bộ, Đào, Minh
Hậu, Sâm, Vân, Bội, Thanh, Dũng, Nhân, Thập, Phượng, Huyền, Tiếp, Nhă, Bộ, Đào, Minh