Sinh Nhật Hoài + Xuân
Thiên Ân Restaurant 04/21/07 - California USA
T Vân, Nhă, Tiếp, A Đào, Xuân, K Hoài, Thập, Hậu ..(.. cá nướng nè ..)
(Hoài, Xuân, Thập, Hậu) ... ḅ 7 món đây nè...
(Nhă, Vân, Tiếp, Đào, Hoài Xuân, Thập, Hậu)  .. dẹp bàn lẹ thiệt ..
...  Happy Birthday Hoài & Xuân ...
Thổi ... đi chị Xuân!
Anh Hoài chị Xuân ơi .. miếng ..bự nha  ...
Anh Tiếp ơi .. xin cái muỗng
Anh Đào: "Các anh chị ơi .. c̣n ai muốn .. nữa không?"