Lễ Tang Thân Mẫu CPL Nguyễn Thị Thập
Bà quả phụ: Nguyễn Văn Sáng, Nhũ danh: Nguyễn Thị Vượng,
Pháp danh: Nhựt Hưng

Ngày 17-18 tháng 2 năm 2011
 
Thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2011 
Gia đ́nh đọc kinh cầu nguyện...
Kim Chi và bác gái đến viếng
Nguyễn Vĩnh Khôi và chị Sơn
Anh Nguyễn Tiếp đến viếng...
Chị Kim Thoa & nhóm Tự Lực..
Các anh chị CPL đến viếng...
Anh Nguyễn Khánh Hoài đọc lời cầu nguyện...
.... Đào, anh Nhă, Thanh Hương, Xuân, Phương Oanh, Tường Vân...
Bội, Thắm, Bộ, Chấn Hải, Phong, Lan, chị Tuyết, Đào, anh Hải, anh Nhă, Hương...
... cầu nguyện...
CPL Lộc & anh Trần Minh cùng bạn hữu...
Triệu Văn Duy và Lệ Thanh...
Vũ Phong & Lan
Anh Vũ Mạnh Hùng đến viếng...
đọc bài thơ "Mẹ"
... cám ơn các bạn đă đến viếng...
Kim Trang, Thầy Mẫn, Lộc, anh Nhă, anh Hải, Thanh Hương, chị Tuyết, Thập, anh Sơn..
Chị Tuyết, chị Ḥa, Đào, Kim Trang, Thanh Hương, anh Hải...
chị Ḥa, anh Hải, a Hùng, a Đường,Thập, T.Hương, K Trang...
chị Ḥa, Hùng, anh Hải, Thập, Hương, Trang, Xuân, anh Hoài...
... Tường Vân & Phương Oanh ngồi tuốt phía sau...
Cám ơn bạn bè các nhóm đă đến viếng...
... rất đông, làm không khí bớt phần ảm đạm...
Các anh chị ở San Diego lái xe ban đêm..
Vinh, Thư, Lệ Thanh, Tuyết Nga, Kim Trang, Anh Đào...
... rồi cả Thanh Hương từ Utah... K Trang, T Hương Xuân, anh Hoài
mọi người ra sau dùng nước...
Trang,Nga, Thư, Vinh, Thầy Mẫn, Thanh, Phượng, Lệ Thanh, Đào, Xuân, Hương, Duy, Thập
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 2 năm 2011 
Thầy giảng về sự văng sanh...
Nguyễn Minh cảm tạ quư Tăng Ni, thân quyến, bạn bè đă đến viếng và tiễn đưa...
 
Thập đọc bài thơ "Nhớ Mẹ"...
Chương, Minh, Thập, Hậu hát kính dâng mẹ bài "Nhớ Ơn Mẹ" của Đinh Trung Chính
Bắt đầu nghi lễ động quan...
For enlargement - click here!
Xem h́nh dạng lớn hơn    bấm vào đây
Có các bạn từ xa đến đưa tiễn...
Phượng, lệ Thanh, anh B́nh (MN) Thầy Mẫn, Đào Tiến (San Jose) anh Hoài..
đến nghĩa trang...
For enlargement - click here!
Xem h́nh dạng lớn hơn    bấm vào đây
For enlargement - click here!
Xem h́nh dạng lớn hơn    bấm vào đây
... các cháu múa lân lần cuối tiễn đưa bà...
... 2 bộ lân là quà của bà cho các cháu...
mỗi người một cành hoa...
... để tiễn bác đi...
...Vĩnh biệt bác, chúc bác sớm về cơi vĩnh hằng...
 Thầy Mẫn đă ở nhà quàn cả 2 ngày, anh B́nh bay từ MN về kịp...
và Đào Tiến bay từ San Jose