Chem chp thoa mỡ hnh


Vật liệu:


1 hộp chem chp

1 chn dầu hnh l

1 b rau răm

1 chn nươc mắm tỏi ớt chanh chua ngọt

đậu phọng rang gi nhỏ

Cch lm:

 

Chem chp c thể nướng trong oven hoặc trn mặt lửa cho chn độ 3 pht thi, đừng nướng lu.  Chan đầu hnh trn mặt chem chp, đậu phộng rang, nước mắm ngọt v ăn km với rau răm. Mn ny mấy ng rất thch nhậu.