Cch Pha Mắm Nm

Ṿt Lịu:

1 chai mắm nm hịu ngon
1 chén thơm/dứa xay nhuỹn (hoặc 1 ḥp 8 oz. pineaple crush)
3 muỗng đường (t nhiều đường ty bạn nm nếm)
1 lon coconut soda
caf ḅt ngọt (optional - ty )
1 chén củ kịu xay nhuỹn (optional - ty )
2 mũng canh xả bằm
1 mũng canh tỏi śng bằm nhuỹn
nước ćt 2 trái chanh xanh
ớt bằm ít nhìu tùy ý

----------------------------------------------------------------------

Fermented Anchovy Dip Recipe

(Mam Nem)

Ingredients:

2 tablespoons

2 tablespoons

1 clove

1

1 stalk

1 teaspoon

125 ml

Fermented anchovy paste

Pineapple, finely crushed

Garlic, peeled and finely chopped

Red chili, seeded and finely chopped

Lemon grass, bulbous portion only, finely chopped

Sugar

Hot drinking water

----------------------------------------------------------------------