TIẾNG VIỆT TA... HAY THẬT....!

MŨM MĨM bo, MỦM MỈM cười.
CỦ quả dnh để biếu người CŨ xưa.
KIỄNG chn, chậu KIỂNG đu đưa
KẺO hết, KẼO kẹt đm mưa vng buồn.
HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương.
G kia GẢ bn người thương v tiền
HẢO tm lo chuyện HO huyền.
Đi bun LỖ vốn, nước mu LỔ LOANG.
PHỦ ph chừ mới PHŨ phng
Nửa đường GY gnh, GẢY đn tm vui.
GI đầu tnh ngược, tnh xui.
Cn lưng NỬA vốn NỮA thời tnh sao.
GII by GIẢI nghĩa dễ đu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu Đ xong.
Run RẨY pht RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhn sinh.
Ch RỂ bứt RỄ cy quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mnh BỮA ăn.
BẨM thưa, bụ BẪM con người
Ni năng tao NH, chim kia NHẢ mồi.
M ngoi mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ o cho người SẼ vui.
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ king CỬ động bệnh thời sẽ qua.
TẺ nhạt, gạo TẺ của ta
Gần m giữ KẼ th ra KẺ th.
KHẺ mỏ, ni KHẼ như ru
CỖ bn, CỔ knh cng phu phụng thờ.
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU mi d BỈU ai chờ đợi ai.
Bắt BẺ, BẼ mặt ta tai
LẺ loi l LẼ gạt ngoi chẳng nghe.
Ngoi vườn CHỎNG gọng CHNG tre.
CẢI thiện, CI lại kh m ho nhau.
CHĨNH (hũ) tương nghing, CHỈNH sửa mau.
CỦNG cố lời ni cho nhau CŨNG đnh.
CỞI tri CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dnh CI tin.
BẢO ban, BO tố khắp miền
HẢNH nắng, HNH diện tuỳ duyn tuỳ thời.
Hồ đầy XẢ nước cho vơi
Giữ gn X tắc kẻo thời suy vong.
Cho BẺO, bạc BẼO di dng
Qu hương rất ĐỖI ĐỔI thay phố phường.
NGHĨ mnh ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tm TỈNH ngộ tm đường ẩn cư.
TIỂU đội cn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thnh dư TẼN t.
SẢI tay ch SI thập th
Nhn sự thừa THI bị to THẢI ra.
Đứng SỮNG, SỬNG sốt sợ ma
Trẻ thơ ni SI nhặt SỎI đ tri.
TRẢ nợ bằng một TR xi
NY giờ cn đợi hạt thi NẢY mầm.
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GI gạo thăng trầm cho qua.
QUẪN tr nghĩ QUẨN sa đ
Chấp nhận xi QUẨY hơn l QUẪY đui.
Đm THỦNG, THŨNG xuống thấp rồi
Đn BẨY được dịp ln đồi BẪY chim.
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
n SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời.
TỦM tỉm, đnh TŨM khng lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi gip ta.
Rc RƯỞI gấp RƯỠI hm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ.
ĐẢNG phi, ĐNG tr ưu tư
DỞ hơi, DỞ thi tật hư DỠ nh.
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi gi
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng l ĐỈNH cao.
ĐỂ dnh, hiếu ĐỄ về sau
C b trn trịa thật l DỄ thương.
DỎNG tai, DNG dạc khim nhường
RẢNH rỗi san lấp RNH mương trước nh.
Qua NG, NGỎ lời ht ca
QUẢNG co - thực tế cch ba QUNG đường.
RỦ r quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời.
CHỬA đẻ, CHỮA bệnh ai ơi
Trường hợp HN hữu xin thời bỏ qua.
Ph CŨI lm CỦI bếp nh
Xn bớt cng QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư.
Sng SẢY t gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lng.
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngy.
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng c RỠN... RỞN gai ốc rồi.
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM mu, SẨM tối xin mời gh thăm.
MẨU bnh dnh biếu MẪU thn
Đắt RẺ, ng RẼ bao lần em qua.
SỖ sng, SỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GI gạo cho qua thng ngy.
Gy GỔ, cy GỖ chuyền tay
Cnh HẨU chầu HẪU ngồi chờ đổi ngi.
Mưa rỉ RẢ mệt R người
RO gn cốt, RẢO bước thời đi nhanh.
Cy SẢ, suồng S l anh
TẢ thực, T lt để dnh trẻ con.
Chng HẢNG ai mở HNG bun
KỶ luật KỸ xảo mnh lun ghi lng.
HỦ tục, HŨ gạo ngy đng
Hỏi NG kh, chớ NG lng NGẢ nghing....!

(sưu tầm)