Thổ ngữ Nam Bắc

Bắc bảo Kỳ , Nam ku Cọ (gọi l Kỳ Cọ)

Bắc gọi lọ, Nam ku chai
Bắc mang thai, Nam c chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đi
i ! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm
Bắc co Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nm Nấy Nệ
Bắc lệ tun tro, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc k Lều chng
Bắc ni trổng Thế Thi , Nam bng quơ Vậy Đ
Bắc đan ci Rọ , Nam lm giỏ Tre,
Nam khng nghe Ni Dai, Bắc chẳng m Lải Nhải
Nam Ci bai bi, Bắc L Sự o o
Bắc vo t, Nam v Xế hộp
Hồi hộp Bắc hm phanh, trợn trng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở D, Bắc lại xo
Đin rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lnh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyn Gượm lại
Bắc l Qu dại, Nam th Ngu gh
Nam Sợ Gh, Bắc Hi Qu
Nam thưa Ta M, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Gh, Bắc m Hi Lng
Nam chối Lng Vng, Bắc bảo Dối Quanh


Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ng
Bắc thch cứ vồ, Nam ưng l chụp
Nam rờ Bng Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam ni: my đi ! Bắc h: ct xo.
Bắc bảo: cứ vo ! Nam : ngắt n đi.
Bắc gửi phong b, bao thơ Nam gi
Nam ku: muốn i, Bắc bảo: buồn nn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam ku chi gc
Bắc hay khoc lc, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gi ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam ni chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt ch.
Bắc vn bi t, Nam bới tc ln
Anh Cả Bắc qun, anh Hai Nam l
Nam : ăn đi ch, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
Bắc đi ph hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc ko xe li, một mnh xch l Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho l bo
Khi Nam khen bo, Bắc bảo l ngậy
Bắc quậy Sướng Ph , Nam rn Đ Qu !
Bắc khoi đi ph, Nam thường qua bắc.
Bắc nhắc mi giới, Nam liền giới thiệu
Nam t khi điệu, Bắc hay lm dng.
Tn m khng thật, Bắc bảo l điu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam ku l xạo.
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam m phiếm, Bắc thch đa.
Bắc vua Bia Bọt , Nam cha La-De
Bắc khoe Bi Bi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam trm trm ăn vụng, Bắc len ln ăn vn
Nam toe tot hổng chịu đn, Bắc vặn mnh em chả
Bắc giấm chua ci ả, Nam bặm trợn con kia
Nam mỉa tn c chua, Bắc rủa đồ phải gi
Nam nhậu nhẹt thịt ch, Bắc đnh chn cầy tơ
Bắc vờ vịt l mơ, Nam thẳng thừng l thi địt
Khi thấm, Nam xch thng th Bắc b s
Nam bỏ trong rương, Bắc tun vo hm.
Nam lết v hm, Bắc mặc o quan
Bắc xut xoa "Ci Lan xinh cực !",
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết ch !"
Phủ ph Bắc trm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tnh Nam duyn Bắc c thế mới bền mới lu