Nếu thế giới này không có đàn ông?

Nếu thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng có chồng
Lấy đâu mà đẻ đ̣i làm mẹ
Một ḿnh lạnh lẽo, tối nằm không.
Nếu thế giới này không có đàn ông
Ai sẽ đèo bà đi long nhong
Ai c̣ng xương sườn, cong xương sống
Giúp bà... thư giăn những đêm đông?
Nếu thế giới này không có đàn ông
Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?
Ai là đối tuợng bà la mắng?
Ông ổng giọng bà có ai thông
Nếu thế giới này không có đàn ông
Th́ đâu có cảnh móc túi chồng
Tiền lương khoản nọ, bà thu tất
Chỉ để cho chồng cái túi không!
Nếu thế-giới này không co đàn ông..
Bà vào tu-viện thế là xong
Kinh-kệ mỗi ngày bà tụng-niệm
Cuộc đời...có-có...cũng là không...

(Tác giả: Khiết Bông = Không Biết)

Và đây: "Em gái trả lời"

Thế giới này không có đàn ông
Các cô thiếu nữ chẳng cần chồng
Không cần đẻ chửa chi cho mệt
Một ḿnh... nếu lạnh đắp chăn bông.
Thế giới nầy không có đàn ông
Th́ ta đi bộ, đi xe bus
Khỏi nhờ phiền phức, khỏi chờ mong
Nếu cần thư giản những đêm Đông
Chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc
Ḷ sưởi làm ta được ấm ḷng
Thế giới nầy không có đàn ông
Cơm thiu, canh sống chó chim ăn
Chó mèo đối tượng bà la mắng
Ong óng giọng bà rất oai phong?
Thế giới nầy không có đàn ông
Đêm nằm yên giấc không ai phá

Hỏi rằng như thế sướng hay không?