Hnh ảnh hiếm thấy
về những mối tương quan trong cuộc sống
Những hnh ảnh hiếm thấy về những mối tương quan trong cuộc sống: giữa con người với nhau, giữa mẹ con, giữa bạn hữu,  giữa con người với vật nui, hay giữa loi vật với nhau.
 
Người ơi, người mi mi  nắm giữ cuộc đời ti trong đi  tay người.
Từ giy pht ny, ti sẽ cậy trng ở người. Xin đừng lạm dụng niềm tin ấy.


Bạn C Biết?
Cơ thể người c thể chịu đựng nỗi đau đớn chỉ 45 đơn vị (del). Thế nhưng
một người phụ nữ, khi sinh con, phải trải qua nỗi đau đớn đến 57 đơn
vị (del), tương đương với sự thống khổ khi gy cng lc 20 ci xương.

Hy yu qu mẹ của chng ta, người đẹp nhất trn đời, người ph phn
chng ta tốt nhất, nhưng cũng chnh l người ủng hộ gip đỡ ta tuyệt nhất.
 
Kết bạn bằng tnh cảm từ tấm lng, đu phải bởi mu da
 


 
а

 


 


 


 


 


 


 


 


 
Kết bạn bằng tnh cảm từ tấm lng, đu phải bởi mu da