Criss Angel (Super illusionist)
 
David Copperfield đă siêu mà người này c̣n siêu hơn!
Tŕnh diễn đa số ngoài trời, không dàn dựng công phu, công chúng  là khán giả.

Mời các bạn vào những links dưới đây để xem:
 
 Bay tên không trung
http://in.youtube.com/watch?v=47pRIniVg1Y&feature=related 
http://in.youtube.com/watch?v=ZlIwcVAxZsU&feature=related
Đi trên mặt nước
http://in.youtube.com/watch?v=sBQLq2VmZcA&feature=related
Xuyên qua cửa kiếng
http://in.youtube.com/watch?v=4IwcBADkz3w&feature=related
Người và xe cùng biến mất (Đoạn cuối video)
http://in.youtube.com/watch?v=4IwcBADkz3w&feature=related
Làm con voi xuất hiện
http://in.youtube.com/watch?v=lC0h4URvNkE&feature=related
Cưa đôi người
http://in.youtube.com/watch?v=xbRbPjJ-RFA&feature=related
Thọc tay xuyên qua người
http://in.youtube.com/watch?v=8hPyiBA1TQE&feature=related
Làm cô gái biến mất
http://in.youtube.com/watch?v=VRR30Tll6wY&feature=related
Cho xe ủi-lô cán
http://in.youtube.com/watch?v=u7gl8nNsDMA&feature=related
Qua máy nghiền gỗ
http://in.youtube.com/watch?v=N0Cv6palxDw&feature=related