Con đường t́nh ta đi...


... bài nhạc phóng tác từ bài Con đường t́nh ta đi của nhạc sĩ Phạm Duy... diễn tả sự kẹt xe ở SG...
 
 
Con đường nào ta đi cũng đào lên đào xuống.
Con đường chiều thành đô, con đường bụi mịt mù...
Con đường giờ tan ca, công tŕnh che bít lối Xe kẹt dài lên hè - con đường nào ta đi???

Con đường mà khi mưa, nước tràn như ḍng suối.
Ta dùng xuồng ta đi nên nh́n c̣n thẹn thùng.
Con đường nào ta đi - tới nhà hay vào lớp… Con đường làm công tŕnh, con đường đầy gian nan.

Thế rồi đường vào nhà cũng t́m hoài không ra.
Đi lạc ṿng quanh phố, không đường vào.
Đứng ở ngoài đầu đường.
Giống ở đầu con sông.
Trông về con đường cũ mênh mông, mênh mông...

Hỡi nhà thầu làm đường, hăy làm giùm mau mau!!!
Ít người làm như thế trên đường dài.
Có vài người càu nhàu, biết giờ nào cho xong?
Trả về con đường cũ như xưa, như xưa...