Cách khôi phục pin điện thoại, laptop
bị chai thành pin mới
Sau đây là cách chữa pin chai hết sức hữu hiệu có thể áp dụng được với pin điện thoại, laptop…

- Tháo pin chai ra.
- Gói vào túi nilong thật kín (để nước không vào được),
  tốt nhất là gói bằng nhiều lớp nilong.
- Cho vào ngăn đá tủ lạnh để khoảng 5 giờ
- Lấy ra để hết lạnh rồi mới lắp vào thiết bị
- Không mở nguồn thiết bị, bắt đầu sạc pin.
- Chiếc pin chai sẽ phục hồi lại gần như mới.